Home
 >> Cosmetic Treatment >> Diet for Cosmetic Treatments >> Formulas
 • Juhua Yanling Gao (Chrysant...
 • Xing Shuang Tang (Almond Po...
 • Fushi Hutao Fa (Eating Waln...
 • Meirong Baojian Gao (Cosmet...
 • Ganju San (Chamomile powder...
 • Gouqi Gao (Fructus Lycii (G...
 • Gouqi Gao (Fructus Lycii (G...
 • Hongyan Jiu (Young Beauty W...
 • Suiyangdi Hougong Mian Bai ...
 • Sang Er Hei Ban Fang (Mulbe...
 • Ganshi Qu Ban Fang (Persimm...
 • Dong Gua Gao (White Gourd O...
 • Tiankui Mei Rong Zhi (Semia...
 • Xingren Jibai Tumian Fang A...
 • Li He Ji Bai Tu Mian Fang (...
 • Fengmi Huaban Fang (Honey F...
 • Yuan Sui Tang (Cilantro Sou...
 • Fuling Fu Mian Ji (Poria (F...
 • Tao Hua Gua Zi Mi (Peach Bl...
 • Xing Tao Hua Xi Ji (Blossom...
 • Yinxing Mian Jiang (Gingko ...
 • Xing Ren Fen (Almond Powder...
 • Tao Ren Xi Mian Fang (Peach...
 • Yu Ji Fang (Skin Care Formu...
 • Taiping Shou Gao Fang (Taip...
 • Jia Wei Pipa Gao (Compound ...
 • Xi Yao Shen Fang (Slender W...
 • Zhima Zao Gao Wan (Sesame (...
 • Fu Sang Wan (Mulberry Pill)
 • Fu Shi Hutao Fa (Walnut Eat...
 • Huma Wan (Sesame (Semen Ses...
 • Ling Fa Bu Luo Fang (Formul...
 • Sang Shen Shui (Mulberry Fr...
 • Da Dou Jian (Soybean Paste)
 • Hu Tao Gao (Walnut (Semen J...
 • Xiang Shen San (Body Fragra...
Xing Shuang Tang (Almond Powder Soup)

【Source】

 Tai Ping He Ji Ju Fang (Fomularies of the Bureau of Pharmacy)

【Ingredients】

Millet                          100g
Salt   60g
Semen Armeniacae Dulce(Tianxingren)   60g
Radix et Rhizoma GlycyrrhizaeGancao)   60g

 

 Roast the above ingredients separately. Remove the skin of almonds and stir-bake them with bran. Grind the above substances into fine powder and store the powder in a tightly-closed container for preservation.

Usage】

 Take 3g of powder with boiled water

【Action

Complexion beautifying (make the complexion rosy, smooth and fine),indicated for dry skin and acne

 

点击看大图
 Semen Armeniacae Dulce(Tianxingren)
 
【Preparation】


 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统